วันสอบซ่อมภาค 1/2565

STOU 9/9 หมู 9, ตำบลบางพูด, นนทบุรี, Thailand

วันสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2565 สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ […]

วันสอบกลางภาค 2/2565

STOU 9/9 หมู 9, ตำบลบางพูด, นนทบุรี, Thailand

วันสอบกลางภาค 2/2565 สำหรับนักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษา […]

ช่วงเวลาการสอบ Walk-in Exam

STOU 9/9 หมู 9, ตำบลบางพูด, นนทบุรี, Thailand

ช่วงเวลาของการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบคคลด้วยคอมพ […]

วันสอบไล่ปลายภาค 2/2565

STOU 9/9 หมู 9, ตำบลบางพูด, นนทบุรี, Thailand

วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566 เป็นวันสอบไล่ของผู้เรียนโครงก […]