แบบฟอร์มสำรวจความจำนงการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยขอสำรวจความจำนงในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือจากนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ตอบแบบสำรวจความจำนงการเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว โดยตรวจสอบรายชื่อ และแสดงความจำนงได้ในแบบสำรวจนี้ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 นี้เท่านั้น (โปรดกรอกข้อมูลเลขประจำตัวนักศึกษาและเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลข passport และกดปุ่มดำเนินการต่อ)

หากไม่พบข้อมูลหรือมีข้อสงสัย ติดต่อ Call Center โทร 025047788