ขั้นตอนการยื่นสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ มสธ.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฝากใบสมัครตำแหน่งอาจารย์ ออนไลน์ 

ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สำนักทะเบียนและวัดผล (ประกาศเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 67)

ประกาศฯ ขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขั้นตอนที่ 1 (ประกาศเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 67)

ประกาศฯ รายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สทว. ขั้นตอนที่ 1 (ประกาศเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 67)

ประกาศฯ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ประกาศเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567)

ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ประกาศเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567)


                                            * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
 

                          
_______________________________________________________________________

                              * * * ขั้นตอนการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือก * * *

     1. ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์

     2. เตรียมไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร ต่างๆ ดังนี้ ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ (pdf.) , ไฟล์รูปถ่าย (jpg), สำเนาบัตรประชาชน (pdf,jpg), สำเนาทะเบียนบ้าน (pdf, jpg), สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทุกระดับ (pdf,jpg), สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) (pdf, jpg), สำเนาเปลี่ยนชื่อ/ สกุล (ถ้ามี) (pdf, jpg) และ ไฟล์ CV หรือ Resume (word,pdf) ) โดยการ scan หรือทำให้เป็นไฟล์เพื่อ upload เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์

     3. เมื่อเตรียมไฟล์ใบสมัครและไฟล์เอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว คลิก ยื่นใบสมัครออนไลน์ด้านล่าง เพื่อแนบไฟล์สมัครงานทั้งหมด และกด submit เพื่อส่งและเสร็จสิ้นกระบวนการสมัคร

ยื่นใบสมัครออนไลน์  

สอบถามรายละเอียดการสมัคร โทร.02-504-7960 

616 | Login | |