ขั้นตอนการยื่นสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ มสธ.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฝากใบสมัครตำแหน่งอาจารย์ ออนไลน์

ประกาศฯ ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ประกาศเมื่อ 8 กันยายน 2566)

ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล ขั้นตอนที่ 2 (สัมภาษณ์) (ประกาศเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566)

ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล (ประกาศเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566)

ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ และสาขาวิชาพยายาลศาสตร์ (ประกาศเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566)

ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล ขั้นตอนที่ 1 (การคัดใบสมัคร) (ประกาศเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566)
 

ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล (ประกาศเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566)
 
                          
_______________________________________________________________________

ท่านสามรรถส่งใบสมัครและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ที่ระบบรับฝากใบสมัคร ออนไลน์ โดยมี  ช่องทางการสมัคร ดังนี้

1. ดาวน์โหลด ใบสมัครตำแหน่งอาจารย์ (ใช้สำหรับดาว์โหลดไฟล์เท่านั้น
2. เตรียมไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (ไฟล์รูปถ่าย (jpg), สำเนาบัตรประชาชน (pdf,jpg), สำเนาทะเบียนบ้าน (pdf, jpg), สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทุกระดับ (pdf,jpg), สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) (pdf, jpg), สำเนาเปลี่ยนชื่อ/ สกุล (ถ้ามี) (pdf, jpg) และ ไฟล์ CV หรือ Resume (word,pdf) ) โดยการ scan หรือทำให้เป็นไฟล์ เพื่อ upload เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์
3. เมื่อเตรียมไฟล์ใบสมัครและไฟล์เอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่นี่ เพื่อยื่นใบสมัครออนไลน์

ยื่นใบสมัครออนไลน์  

สอบถามรายละเอียดการสมัคร โทร.02-504-7960 

556 | Login | |