การเปิดรับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 124

🗓 มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 124 ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน – 15 กันยายน 2566 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้โดย คลิกที่นี่