ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2566

สามารถลงทะเบียนเรียนออนไลน์ในภาคการศึกษาที่ 1/2566 ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2566 โดย คลิกได้ที่นี่
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คู่มือการลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2566 คลิกได้ที่นี่