ประกาศจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประกาศจากมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดวันสอบออนไลน์ทดแทนการสอบไล่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2566

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทดแทนการออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ได้โดย คลิกที่นี่