กำหนดวันสอบซ่อมประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 ระหว่างวันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567

มสธ. งด สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง กทม. ฉะนั้นนักศึกษาที่มีรายชื่อสอบซ่อมภาคที่ 1/2566 ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง กทม. จะถูกโอนย้ายโดยอัตโนมัติไปให้เข้าสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กทม. ทั้งนี้มสธ. ยังคงจัดสอบซ่อมให้นักศึกษาตามวัน เวลา เลขที่สอบ และห้องสอบเหมือนเดิม