รายชื่อชุดวิชาที่ปรับปรุงเอกสารการสอนประจำปีการศึกษา 2566

ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างเปิดรับลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาคต้นประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 ตั้งแต่บันนี้ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้นักศึกษาสามารถตรวจสอบชุดวิชาเปิดสอน เปิดสอบ วันเวลา แผนการศึกษา ก1 ก2 ก3 อัตราชำระค่าลงทะเบียนเรียนและชุดวิชาที่ต้องสั่งซื้อเอกสารการสอนใหม่ เนื่องจากมีการปรับปรุงวัสดุการศึกษาได้จากคู่มือการลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2566 หน้า 31-32 คลิกได้ที่นี่