สำรวจแสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 41

มหาวิทยาลัยขอสำรวจความจำนงในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จึงขอความร่วมมือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 โปรดแสดงความจำนงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 คลิกได้ที่ https://reg.stou.ac.th/forms/gradceremonysurvey